Om de klimaatdoelen te halen moet volgens het Internationale Energie Agentschap IEA in 2030 60% van alle verkochte auto’s elektrisch zijn. En vijf jaar daarna zou er een verbod moeten komen op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren. Ambitieuze doelen, maar volgens het IEA noodzakelijk. Daarom doet ook TTI Tyre Trading zijn uiterste best een positieve bijdrage te leveren. Maar naast zorg voor het milieu is ook zorg voor en begeleiding van de medewerkers van groot belang.

Elektrisch rijden
Ook voor TTI Tyre Trading is elektrisch rijden een deel van de oplossing. Daarom neemt het aandeel 100% elektrische auto’s in het wagenpark van TTI Tyre Trading gestaag toe. Maar er is natuurlijk meer. Zo moeten de fabrieken waar TTI Tyre Trading zijn banden betrekt voldoen aan de strenge normen van het Europese REACH-systeem. En verkoopt TTI Tyre Trading zoveel mogelijk banden met goede labelwaardes op het vlak van emissie en geluid. Want of de aandrijving van een auto wordt gevoed met fossiele brandstoffen of met elektriciteit, besparen van energie is altijd goed.

LED-verlichting
In dat kader past ook de LED-verlichting die in alle bedrijfsruimtes van TTI Tyre Trading is geïnstalleerd. Hiermee wordt effectief stroom bespaard zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de werkomgeving. Het innovatieve start-stopsysteem op de loopbanden in de magazijnen van TTI Tyre Trading dient hetzelfde doel. Zonder dat de efficiëntie en bedrijfsvoering er enige hinder van ondervinden, wordt dankzij dit systeem het stroomgebruik flink gereduceerd.

Groot inkopen, lokale distributie
Ook door de distributie goed en efficiënt in te richten valt er veel milieuwinst te behalen. En ‘goed en efficiënt’ betekent hier dat er groot ingekocht wordt, maar lokaal gedistribueerd. En het betekent ook, dat de karkasverwijdering en -verwerking in de distributie is geïntegreerd. De bezorgers van TTI Tyre Trading rijden hierdoor niet alleen met een volle laadruimte naar de klant, ze rijden ook vol terug. Wel zo efficiënt. En bovendien worden de klanten van TTI Tyre Trading hierdoor prettig ontzorgd.

Ook zorg voor de medewerkers
Streven naar duurzaamheid en goede zorg voor klimaat en milieu kan niet losgezien worden van goede zorg voor de medewerkers. Dat betekent niet alleen dat TTI Tyre Trading probeert te voorzien in een prettige werkomgeving, maar ook dat er veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkelplanning van de medewerkers, zodat ze hun talenten kunnen blijven ontwikkelen en met de organisatie kunnen meegroeien.